BG EN

Изисквания за предпечат

За да се подсилят визуалните ефекти е много важно снимковият материал да е с висока резолюция. Използване на снимки от INTERNET не е желателно, защото за качествено изображение на монитор са нужни 72 dpi, а за печат са необходими 300 dpi, но не изкуствено интерполирани. Другата причина да не се използват снимки от INTERNET са авторските права. Това въобще не е маловажно. Нашият съвет е, ако бюджета Ви го позволява да ползвате професионален фотограф.