BG EN

ПРАВИЛА НА КАТ ЗА ОБЛЕПВАНЕ НА МПС

Новите правила на КАТ за облепване на автомобили с фолио

Цялостно облепяне с фолио – спазване на правилата на КАТ

 

Любителите на тунинг на автомобили и фирмите, рекламиращи своите търговски марки с брандирани автомобили все по-често иновират с атрактивни дизайни на колите от специализирано фолио. Основната цел – облепеният с фолио автомобил да привлича внимание – за всеки от тях е украсена в различен нюанс. За тунинг маниаците облепването с карбоново фолио на колите е страст. При фирмите акцентът е рекламата и популяризирането на брандовете. И за двете страни обаче е важно облепеният с фолио автомобил да е в съответствие със законите на КАТ. Никой не желае да има проблеми с институцията за контрол на движението по пътищата.

За да има консенсус между двете страни, важно е да се познават и спазват правилата за брандиране и облепване на автомобили с фолио. Ние от фирма ХААРП спазваме правилата на КАТ за облепване на превозни средства с фолио и се информираме за новостите в закона.

 

Правила на КАТ за брандиране на автомобили и цялостно облепване с фолио

 

Основният цвят на превозното средство не бива да се заличава изцяло и трябва да е видим за служителите на КАТ. За да се спази тази разпоредба, задължително трябва да има поне една част от автомобила, която да е със запазен оригинален цвят. Например това може да бъде капачката на резервоара, странично огледало, броня или друг елемент.

 

Наредбата на МВР № I-45/ за регистриране, пускане и спиране от движение на МПС, последно променена през май 2014 г., гласи:

„Чл. 47. (1) (Изм. – ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 57 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 67 от 2012 г.) Звената „Пътна полиция“ допускат до регистрация превозни средства с поставени върху тях табели, надписи и емблеми, ако те не са в противоречие с действащите нормативни актове.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 105 от 2002 г.) Всички надписи се изписват на български език с изключение на запазените търговски марки. Надписите и емблемите могат да се дублират на чужд език.
(3) (Доп. – ДВ, бр. 67 от 2012 г., изм. – ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.) Забранява се изписването или залепването на надписи и/или емблеми върху стъклата и фаровете на МПС, с изключение на разрешените с нормативни актове, както и се забранява облепване на превозното средство с фолио, водещо до заличаване на основния цвят и подвеждане при идентифициране.
(4) (Отм. – ДВ, бр. 94 от 2009 г.)
(5) (Нова – ДВ, бр. 31 от 2015 г.) За нуждите на идентифицирането при облепване на превозно средство с фолио съгласно ал. 3 задължително се оставя необлепен минимум един основен детайл – преден капак или покрив.”

Правила на КАТ за облепване на автомобили с фолиоОблепяне с 3М фолио на полицейска кола, САЩ

От лятото на 2014 г. има промяна в закона, която гласи, че се забранява цялостното заличаване на цвета на превозните средства чрез облепване с фолио. За автомобилите, облепени с фолио, не е необходима пререгистрация в КАТ. Ако бъде оставен елемент в заводския цвят на колата, няма да има проблем с пътната институция.

 Тази наредба е с цел повишаване на сигурността и анулиране на злоупотреби и в това няма нищо лошо. Все пак няма да е голяма трагедия, капачката да е различна. Тук малко се разминават мненията на КАТ и перфекционистите, за които тунингованият с фолио автомобил трябва да е без забележки.