BG EN

Афиши и плакати

Целта на постерите може да бъде агитационна, рекламни, информационни, образователни или декоративни.

Плакатите имат за цел да покажат на голяма маса от хора нещо, да насочат вниманието, да въздействат и промотират.

Постерите позволяват на потребителите да набавят информация, с която да направят избор на продукт, да популяризират дадено събитие и да подтикнат към действия по покупка.

Добра практика за разпространение е подбиране и на целевата аудитория, подобно на тактиката, която следват флаерите. Реално плакатите те са просто уголемен вариант флаери и листовки. Добре е плакатът да е пъстър, ярък и е важен дизайнът в него. Добре е още той да не пречи на рекламния текст. Краткият, изразителен и завладяващ текст върху него трябва да подтикне хората да го четат.