BG EN

Автомобилна реклама

Всеки ден по нашите улици се движат хиляди автомобили. Една част от тези автомобили са пълно или частично брандирани. По този начин фирмите показват на околните, че съществуват и че изпълняват дадена дейност. Ние ви предлагаме както пълно, така и частично брандиране на автомобили. Частичното брандиране заема по- малка площ от автомобила, а пълното брандиране заема около 99% от площта / все пак трябва да се вижда и оригиналният му цвят/ Използваме качествени фолиа, което значително удължава живота на бранда на автомобила. Качеството на печат е безкомпромисно!