BG EN

Грамоти и флагчета

Притежавате школа, занималня или учебен център.

Организирали сте конкурс, олимпиада, състезание или обучение.

Имате забавна идея да „сертифицирате“ някой мил жест.

Усилието, времето и постиженията заслужават подобаващо признание, което често украсява стените на кабинетите и домовете на клиентите Ви, съпътствано от името на организацията Ви.

Ние разбираме, че бизнесът Ви развива умения и признава заслуги и знаем как да подготвим грамотите и сертификатите Ви.